Opis projektu „Message in a Bottle”

“Szacuje się, że do 2025 roku ponad połowa populacji świata będzie cierpieć z
powodu niedoboru wody”

Projekt „Wiadomość w Butelce” zagłębia się w badanie paradoksu
potencjału wody – żywiołu, który tworzy zarówno piękno i życie, jak i konflikt
i niepokój. „Wiadomość w Butelce” kreuje twórczą atmosferę dla trenerów
pracujących z młodzieżą i młodych Europejczyków w celu zgłębienia szeroko pojętej
dynamiki tego paradoksu w Europie XXI wieku. Aby przygotować grunt dla tego
ambitnego projektu sześciu wiodących europejskich propagatorów pracy młodzieży w
edukacji pozaszkolnej z pięciu państw będzie współpracować w trakcie tygodniowego
spotkania (12 – 19 listopada 2011) na Uniwersytecie Królowej Marii w Londynie.
Razem z młodymi ludźmi w wieku od 16 do 25 lat z siedmiu partnerskich krajów
oraz ekspertami do spraw środowiska i nauk o społeczeństwie, uczestnicy spotkania
będą badać, twórczo i praktycznie, przełamując granice kulturowe i geograficzne,
jak woda (lub jej brak) wpływa na życie. Woda posłuży jako pretekst do wymiany
doświadczeń kulturowych, stworzenia twórczych dialogów i zgłębienia zagadnień
z nauki o środowisku. Zdobycie nowych umiejętności oraz określenie wspólnych
zamiarów obywateli Europy, będą głównymi celami spotkania.

Młodzi ludzie zmierzą się z szeregiem wyzwań: gospodarczych,
społecznych i środowiskowych. „Wiadomość w Butelce” to projekt dający nadzieję,
zaprojektowany tak, aby nauczyć młodych ludzi jak uchwycić i przekształcić
wyzwania w możliwości. Projekt wykorzystuje bogatą historię, opowieści i aspekty
geografii 5 europejskich miast od dawna związanych z rzekami i morzami: dwóch
potencjalnych Europejskich stolic kultury (Donostia – San Sebastian i Lublin);
miasta Igrzysk Olimpijskich (Londyn); stolicy stanu – Stambułu i miasta historycznie
związanego z wodą – Lizbony.

Przewiduje się, że projekt „Wiadomość w Butelce” będzie mieć następujące fazy:

POTWIERDZONE:
a. Budowanie Partnerstwa (listopad 2011 – luty 2012):
Sześciu uczestników poświęci czas na zbudowanie poczucie partnerstwa poprzez:
•Zrozumienie swoich działań
•Rozwinięcie wspólnej metodologii
•Wspólne rozwinięcie struktury projektu i określenie źródeł potrzebnych w
przyszłości.

DO POTWIERDZENIA
b. Spotkania i Wymiany (maj – czerwiec 2012):

c. Międzynarodowe spotkania, w tym jedno w Londynie, na które młodzi ludzie z
krajów uczestniczących w projekcie przywiozą wodę ze swoich miast do Londynu
i stworzą spektakl stworzony specjalnie dla miejsca (site-specific performance)
wykorzystując do tego Kanał Regenta (19 do 30 czerwca 2012)

d. Wymiana młodych ludzi (np. 2 młode osoby z Lublina odwiedzą partnerską

organizację w Lizbonie. 2 młode osoby ze Stambułu odwiedzą Donostię, 2 młode
osoby z Londynu odwiedzą Stambuł itd.)

e. Projekty poprowadzone przez grupy lokalne (lipiec – październik 2012)

f. Konferencja „Wiadomości w Butelce”. (Miejsce do potwierdzenia – listopad 2012)

Wiadomość w Butelce (Budowanie Partnerstwa) Faza I

1. Kontekst:
Projekt „Wiadomość w Butelce” za punkt wyjścia przyjmuje szczerą i spójną
ocenę niektórych z licznych wyzwań, które stoją przed młodymi ludźmi, którzy
pragną być aktywnymi i odpowiedzialnymi obywatelami. Na wielu poziomach
organizacji społeczeństwa europejskiego istnieje pojęcie nierównowagi; pomiędzy
bogatymi i biednymi; pomiędzy potrzebą na surowce naturalne, a istniejącym limitem
na nie i pomiędzy indywidualnym, a wspólnym poczuciem możliwości tworzenia
bardziej zrównoważonego świata.

2. Cele:
Faza Budowania Partnerstwa (listopad 2011) daje podstawy pod transnarodową
przestrzeń dla młodych Europejczyków do zgłębiania tych wyzwania wspólnie,
poprzez skupienie na wodzie oraz jej wpływie na życie pod względem
geograficznym, historycznym, gospodarczym, kulturowym i równowagi. Faza
I „Wiadomości w Butelce” bada jak jedno pytanie może stanowić punkt wyjścia do
ułożenia wspólnego twórczego zapytania obywateli Europy: Jak woda może posłużyć
jako pretekst do wymiany doświadczeń kulturowych, stworzenia twórczych dialogów
i zgłębienia zagadnień z nauki o środowisku”. To pytanie da podstawę dla Faz II i
III, które w późniejszym czasie zostaną rozwinięte w projekty „Młodzież w Akcji”

Faza I, Budowania Partnerstwa Wiadomości w Butelce, poprzez twórczy proces
badawczy, ma na celu:
• Zapewnić miejsce i czas dla młodych pracowników na zbudowanie zaufania,
szacunku i zrozumienia dla kreatywności i współpracy. Obejmie to młodych
ludzi, kadrę wspomagającą z 5 krajów partnerskich: Wielkiej Brytanii, Polski,
Turcji, Portugalii i Donostii i 2 ekspertów z Wielkiej Brytanii.
• Zbadać zalążek idei projektu „Wiadomość w Butelce” i jego zdolność do
inspirowania innych.
• Pomóc zrozumieć wzajemne pasje i motywacje do pracy.
• Wzajemnie wymienić się wiedzą i wykazać zrozumienie dla opowieści,
geografii, historii, zmian klimatycznych, rynków gospodarczych i ich wpływu
na młodych ludzi. Obejmie to bezpośrednie doświadczenia młodych ludzi.
• Stworzyć miejsce społeczne, miejsce bezpieczne, miejsce spektaklu i, co
najważniejsze, miejsce dla pomysłowej twórczości.
• Badać różnorodność, bycie szczerym w sprawie wyzwań, wypracować metodę
rozwiązywania nieporozumień i niwelowania różnic.
• Uczyć się o wodzie, badać zmiany klimatyczne i problemy środowiskowe
w krajach uczestników, aby włączyć w to istotne inicjatywy na rzecz
równowagi, angażować w to naukowców, specjalistów od wody i energii
jak i Agencję Środowiska (The Environment Agency) z Wielkiej Brytanii i
decydentów.
• Budować pewną rolę sztuki i kultury jako mediów zaangażowania pomiędzy
młodymi ludźmi i źródłem zatrudnienia.

Budować sens celu istnienia grupy, aby uczestnicy mogli działać jako
Ambasadorowie projektu w swoich krajach oraz promować twórczą
odpowiedź na bycie młodym europejczykiem.
Badać wspólny sens europejskiego obywatelstwa w świetle powyższych
punktów.

Priorytety Fazy I, etapu Budowania Partnerstwa Wiadomości w Butelce, mają:
• Stworzyć przyjaźnie i poprawnie funkcjonujące relacje.
• Otworzyć oczy uczestników, poprzez opowieści innych, na to, co dzieje się
poza ich miejscem zamieszkania.
• Stworzyć wspólny zbiór zasad i metodologii, które mogą być przeniesione
do „DNA” projektu.
• Zidentyfikować, jakie źródła będą w przyszłości potrzebne.
• Rozdzielić role i zadania.

„Wiadomość w Butelce” promuje aktywne europejskie obywatelstwo młodych
ludzi; rozwija solidarność i autentyczną tolerancję pomiędzy uczestnikami.
Przyczynia się do zaszczepiania społecznej spójności w Europie, wzajemnego
zrozumienia pomiędzy uczestnikami z 5 różnych krajów i, dzięki szeroko uznanym
partnerom, energetycznej i efektywnej promocji współpracy europejskiej młodzieży.

Możliwość komentowania jest wyłączona.